Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 272

Дата на публикуване: 29.07.2019

Последна промяна: 01.10.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0025 статус: Затворена

„Доставка на оборудване на зала за обучения за работа с Единния модел на служители от държавната администрация“

Краен срок за подаване на оферти: 05.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (252.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7186328050769370357

2019-07-30 10:29:50

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (98.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3582192338616495733

2019-07-30 10:29:51

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (80.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5562437582081349285

2019-07-30 10:29:51

Проект на договор

Проект на договор.docx (164.4KB)

Номер на удостоверението за време: 759884904622460737

2019-07-30 10:29:51

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение № ДАЕУ-11305/22.08.2019г..pdf (859.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2417911168504734018

2019-08-26 11:45:20

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL