Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 275

Дата на публикуване: 19.08.2019

Последна промяна: 17.09.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0027 статус: Отворена

„Доставка на лицензи, необходими за съпътстваща система, чрез която се осъществява превантивен контрол и наблюдение върху работоспособността и взаимодействието между компонентите на Единния модел като цяло и свързаните с предоставяните чрез него услуги, външни и вътрешни системи и потребители“.

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-11103/16.08.2019 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6033374281666628802

2019-08-19 11:59:21

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-11104/16.08.2019 г..pdf (691.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6305111399809034234

2019-08-19 11:59:22

ЕЕДОП

ЕЕДОП - Приложение № 1.zip (81.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 165655746102985784

2019-08-19 11:59:22

Документация

Документация + Приложение № 2 и Приложение № 3.pdf (18.8MB)

Номер на удостоверението за време: 482147702390695076

2019-08-19 11:59:22

Образци

Образци.docx (44.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4771180769655625693

2019-08-23 10:37:22

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение № ДАЕУ- 11728/02.09.2019г..pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 91675220977448908

2019-09-05 11:52:25

Разяснение

Разяснение рег. № ДАЕУ-12525/17.09.2019 г..pdf (609.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8394539857416752123

2019-09-17 15:32:24

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL