Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 281

Дата на публикуване: 26.09.2019

Последна промяна: 02.10.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0031 статус: Отворена

„Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии“

Краен срок за подаване на оферти: 17.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.10.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8925209526414030713

2019-09-26 14:21:43

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (495.6KB)

Номер на удостоверението за време: 592013484073688397

2019-09-26 14:21:44

Документация

Документация.doc (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7641983498770466671

2019-09-26 14:24:49

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (69.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2492205522596281126

2019-09-26 14:24:49

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (83.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7651645230186489359

2019-09-26 14:24:50

Решение № ДАЕУ-13591/02.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение

Решение № ДАЕУ-13591/02.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение.pdf (726.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3608959193332363611

2019-10-02 17:30:38

Документация, изменена с Решение № ДАЕУ-13591/02.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение

Документация, изменена с Решение № ДАЕУ-13591/02.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение.doc (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7260117809750215879

2019-10-02 17:30:38

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL