Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 284

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: 18.10.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0035 статус: Отворена

 „Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации“

Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.11.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1421513504912367445

2019-10-07 11:14:37

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (480.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5132121284135141870

2019-10-07 11:14:37

Документация

Документация.docx (210.5KB)

Номер на удостоверението за време: 944037602064658980

2019-10-07 11:20:51

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (625.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7676135798244373181

2019-10-07 11:20:51

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (76.8KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4038125585018938465

2019-10-07 11:20:52

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3652529025939829948

2019-10-18 16:20:04

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL