Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 290

Дата на публикуване: 25.10.2019

Последна промяна: 25.10.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0039 статус: Отворена

„Доставка на лицензи, необходими за обезпечаване на функционирането на Единния портал за достъп до електронни административни услуги“.

Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.11.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-14534/22.10.2019 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6473808158290107474

2019-10-25 11:44:59

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-14535/22.10.2019 г..pdf (383.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7359638231240201170

2019-10-25 11:44:59

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (83.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8625796498071987382

2019-10-25 11:44:59

Документация

Документация.pdf (9.2MB)

Номер на удостоверението за време: 109704231979771508

2019-10-25 11:45:00

Образци към документацията

Образци към документацията.docx (33.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2769212303054044009

2019-10-25 11:45:00

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL