Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 291

Дата на публикуване: 25.10.2019

Последна промяна: 30.10.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0040 статус: Отворена

"Доставка и инсталация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление"

Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.11.2019 15:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (138.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4186676938462826711

2019-10-25 13:56:30

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (45.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8881980860440698167

2019-10-25 13:38:22

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (25.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4537284019845690613

2019-10-25 13:38:22

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (77.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 452881912497172236

2019-10-25 13:38:23

Проект на договор

Проект на договор.docx (51.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7575934538409462126

2019-10-25 13:38:23

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL