Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 292

Дата на публикуване: 31.10.2019

Последна промяна: 31.10.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0041 статус: Отворена

„Организиране и провеждане на обучение на администратори за управление на технологичната платформа на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) и изграждането и администрирането на федерирани портали към нея“.

Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 06.12.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура № ДАЕУ-14807/28.10.2019 г..pdf (988.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3698866863267449063

2019-10-31 14:06:20

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-14808/28.10.2019 г..pdf (397.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6918540436918222619

2019-10-31 14:06:21

Документация

Документация.pdf (7.4MB)

Номер на удостоверението за време: 9039122961358741410

2019-10-31 14:06:21

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).zip (84.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 1252122253012216297

2019-10-31 14:06:21

Образци към документацията

Образци към документацията .docx (28.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2073631358772335508

2019-10-31 14:06:22

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL