Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 293

Дата на публикуване: 04.11.2019

Последна промяна: 14.11.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0043 статус: Отворена

Изпълнение на проект за изграждане на второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4

Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 06.12.2019 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

Рещение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 2355527713571769323

2019-11-04 17:25:07

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (436.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7705238938287147446

2019-11-04 17:25:07

Документация

Документация.doc (511.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1035190621487624479

2019-11-04 17:25:07

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (18.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5073868896739313958

2019-11-04 17:25:08

Проект на договор

Проект на договор.docx (37.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8387607409598490023

2019-11-04 17:25:08

Методика

Методика.doc (138.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3877887246063592350

2019-11-04 17:25:08

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (83.8KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3074581895070372956

2019-11-04 17:25:08

Решение за изменение на обявление

Решение за изменение на обявление.pdf (706.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1085743900482711923

2019-11-11 15:41:58

Количествена сметка - Приложение към ТС

Количествена сметка - Приложение към ТС.pdf (228.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8849908685884579726

2019-11-11 15:41:58

Количествена сметка - Приложение към ТС

Количествена сметка - Приложение към ТС .pdf (404.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5991123162203900816

2019-11-11 15:41:59

Количествена сметка - Приложение към ТС

Количествена сметка - Приложение към ТС.pdf (141.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2670128987438521439

2019-11-11 15:41:59

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL