Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 240

Дата на публикуване: 05.12.2018

Последна промяна: 05.12.2018

Номер в профила на купувача: 239

Дата на публикуване: 26.11.2018

Последна промяна: 27.11.2018

Номер в профила на купувача: 238

Дата на публикуване: 16.11.2018

Последна промяна: 26.11.2018

Номер в профила на купувача: 236

Дата на публикуване: 05.11.2018

Последна промяна: 08.11.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0021 статус: Отворена

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“

Краен срок за подаване на оферти: 07.12.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 28.11.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.12.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 235

Дата на публикуване: 02.11.2018

Последна промяна: 15.11.2018

публично състезание номер в роп: 876498 статус: Отворена

"ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ"

Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 16.11.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.11.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 234

Дата на публикуване: 22.10.2018

Последна промяна: 03.12.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0020 статус: Затворена

„Сервизна извънгаранционна поддръжка на MPLS мрежата и опорната DWDM система“.

Краен срок за подаване на оферти: 19.11.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 09.11.2018 17:30

Номер в профила на купувача: 233

Дата на публикуване: 19.10.2018

Последна промяна: 16.11.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9082128 статус: Отворена

"Доставка на уреди за поддръжка на комуникационна инфраструктура"

Краен срок за подаване на оферти: 01.11.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 30.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.11.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 232

Дата на публикуване: 19.10.2018

Последна промяна: 30.10.2018

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2018-0019 статус: Затворена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена „Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 29.10.2018 13:00
Краен срок за задаване на въпроси: 24.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 231

Дата на публикуване: 28.09.2018

Последна промяна: 04.12.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0018 статус: Отворена

 

„Осъществяване на киберзащита – услуги, свързани с кибернетичната защита на мрежовите и информационните ресурси на ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 19.10.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 12.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.10.2018 14:00