Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 158

Дата на публикуване: 10.11.2016

Последна промяна: 10.05.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9058445 статус: Прекратена

Доставка на софтуер за гласово оповестяване на служители, софтуер за балансиране на трафика, софтуер за сканиране на Web приложения, софтуер за управление на уязвимости, софтуер за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри, обособена в пет позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на софтуер за гласово оповестяване на служители; Обособена позиция 2 - Доставка на софтуер за балансиране на трафика (Load Balancer); Обособена позиция 3 - Доставка на софтуерен продукт за сканиране на Web приложения; Обособена позиция 4 - Доставка на софтуерен продукт за управление на уязвимости; Обособена позиция 5 – Доставка на софтуерен продукт за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри

Краен срок за подаване на оферти: 17.11.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.11.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 156

Дата на публикуване: 28.10.2016

Последна промяна: 16.01.2017

открита процедура номер в роп: 755530 статус: Прекратена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

Краен срок за подаване на оферти: 12.12.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.12.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 154

Дата на публикуване: 06.10.2016

Последна промяна: 06.10.2016

договори на стойност по чл.20, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 152

Дата на публикуване: 17.08.2016

Последна промяна: 14.10.2016

Номер в профила на купувача: 151

Дата на публикуване: 17.08.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9055471 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 150

Дата на публикуване: 05.07.2016

Последна промяна: 05.07.2016

договори на стойност по чл.20, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 149

Дата на публикуване: 30.06.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9053994 статус: Възложена
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL