Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 147

Дата на публикуване: 20.06.2016

Последна промяна: 15.03.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9053751 статус: Възложена

„Предоставяне на услуги, свързани с кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси на ИА ЕСМИС”

Краен срок за подаване на оферти: 27.06.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.06.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 3

Дата на публикуване: 24.02.2017

Последна промяна: 18.04.2017

Номер в профила на купувача: 2

Дата на публикуване: 22.02.2017

Последна промяна: 28.03.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9061684 статус: Прекратена

"Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ".

Краен срок за подаване на оферти: 01.03.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.03.2017 11:00

Номер в профила на купувача: 1

Дата на публикуване: 15.02.2017

Последна промяна: 22.08.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0001 статус: Прекратена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.03.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.03.2017 14:00
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL