Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 232

Дата на публикуване: 19.10.2018

Последна промяна: 27.12.2018

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2018-0019 статус: Възложена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена „Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 29.10.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 231

Дата на публикуване: 28.09.2018

Последна промяна: 21.02.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0018 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 230

Дата на публикуване: 25.09.2018

Последна промяна: 18.03.2019

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0017 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 229

Дата на публикуване: 17.09.2018

Последна промяна: 25.01.2019

Номер в профила на купувача: 228

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 31.10.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9080830 статус: Възложена

„Доставка на монитори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“.

Краен срок за подаване на оферти: 21.09.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2018 15:00

Номер в профила на купувача: 227

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 30.10.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0016 статус: Прекратена

„Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/“

Краен срок за подаване на оферти: 05.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.10.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 226

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 19.11.2018

Номер в профила на купувача: 225

Дата на публикуване: 14.08.2018

Последна промяна: 27.11.2018

пряко договаряне номер в роп: 05397-2018-0015 статус: Затворена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферти: 22.08.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 22.08.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 224

Дата на публикуване: 08.08.2018

Последна промяна: 05.11.2018

пряко договаряне номер в роп: 05397-2018-0014 статус: Затворена

„Сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 16.08.2018 14:00