Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 200

Дата на публикуване: 01.03.2018

Последна промяна: 28.06.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0003 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 199

Дата на публикуване: 20.02.2018

Последна промяна: 13.04.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0002 статус: Прекратена

„Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системи на електронното управление“ 

Краен срок за подаване на оферти: 23.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.03.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 198

Дата на публикуване: 25.01.2018

Последна промяна: 26.03.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/.

Краен срок за подаване на оферти: 08.02.2018 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 05.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.02.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 197

Дата на публикуване: 24.01.2018

Последна промяна: 27.04.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9072450 статус: Затворена

Създаване и актуализиране на справки, адаптери и добавяне на нови регистри в средата за Междурегистров обмен на данни /RegiX/ 

 

Краен срок за подаване на оферти: 07.02.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 05.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.02.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 196

Дата на публикуване: 12.01.2018

Последна промяна: 22.03.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9072182 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 195

Дата на публикуване: 08.01.2018

Последна промяна: 10.04.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0001 статус: Прекратена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

Краен срок за подаване на оферти: 12.02.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 02.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.02.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 194

Дата на публикуване: 29.12.2017

Последна промяна: 25.07.2018

Номер в профила на купувача: 192

Дата на публикуване: 19.12.2017

Последна промяна: 04.04.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9071708 статус: Частично възложена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64,обезпечаващи нормалната работа на Държавна агенция „Електронно управление“ в две обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 03.01.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 28.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 04.01.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 191

Дата на публикуване: 06.12.2017

Последна промяна: 10.01.2018

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

Доставка на природен газ

Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 11.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 15.12.2017 14:00