Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 207

Дата на публикуване: 24.04.2018

Последна промяна: 08.08.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0007 статус: Частично възложена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти: 18.05.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 206

Дата на публикуване: 24.04.2018

Последна промяна: 12.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9075270 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 205

Дата на публикуване: 03.04.2018

Последна промяна: 13.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9074572 статус: Възложена

Предпроектно проучване, изготвяне на идеен проект и проектиране на второ електрозахранване 20 kV с приблизителна дължина 7 км. за СОСП София 4

Краен срок за подаване на оферти: 16.04.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.04.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.04.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 203

Дата на публикуване: 16.03.2018

Последна промяна: 13.07.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0006 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 202

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 30.07.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0005 статус: Възложена

„Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави“.

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 23.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 201

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 08.05.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0004 статус: Прекратена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 26.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 11:00

Номер в профила на купувача: 200

Дата на публикуване: 01.03.2018

Последна промяна: 28.06.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0003 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 199

Дата на публикуване: 20.02.2018

Последна промяна: 13.04.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0002 статус: Прекратена

„Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системи на електронното управление“ 

Краен срок за подаване на оферти: 23.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.03.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 198

Дата на публикуване: 25.01.2018

Последна промяна: 26.03.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/.

Краен срок за подаване на оферти: 08.02.2018 23:59
Краен срок за задаване на въпроси: 05.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.02.2018 14:00