Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV79A2
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0S1
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420A3

Административно обслужване - Държавна агенция "Електронно управление"

Работно време на Звеното за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

Лице за контакт: Анжела Захариева, началник на отдел „Административно обслужване"
Тел.: +359 (2) 949 2040
е-mail: azaharieva@e-gov.bg 

 

Приемна на Държавна агенция „Електронно управление“

В Приемната на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) гражданите могат да поставят въпроси лично на експертите от администрацията на Агенцията. Обособената Приемна на ДАЕУ дава възможност на всички заинтересовани да подават писмено или устно сигнали, жалби и предложения, както и да изразят оценка и отношение към качеството на административното обслужване.

Работно време на Приемната: всеки делничен ден от 9.00 ч. до 17.30 часа.

E-mail за контакт: mail@e-gov.bg.