СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ДАЕУ ЗА 2018 Г.

Aug 3, 2019
25 KB

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ, ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" ЗА 2018 Г.