Z6_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU0C30
Z7_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU0C37
Често задавани въпроси
Има ли такса при съгласуване на проект по закона за устройство на територията?
Как да си направя регистрация като физическо лице в системата за сигурно електронно връчване?
Как се регистрират юридически лица в системата за сигурно електронно връчване?
Какъв е реда за регистриране на администрации в системата за сигурно електронно връчване?
Какъв е срокът за включване в системата за междурегистров обмен на данни RegiX?