Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUE4
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642077

Помощен контактен център - Държавна агенция "Електронно управление"

С цел да подпомогне потребителите при използването на електронни административни услуги, Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) създаде Помощен контактен център, към който гражданите, бизнесът и администрациите могат да се обърнат по всички въпроси свързани с информационни системи, чрез които администрациите предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса и вътрешно административни услуги.

 

Свържете се с нас на единен телефонен номер за цялата страна 0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

 

♦ За разговори от фиксираната мрежа - на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план;

♦ За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

 

При ограничения на мобилния Ви оператор към телефонни номера 0700* може да се свързвате с Помощния контактен център и чрез телефони (+359 2) 949 2458 и (+359 2) 949 2459 (от страната и чужбина), както и на електронната поща на центъра, на адрес help@e-gov.bg.

 

На телефон (+359 2) 949 2458 може да получите консултация по въпроси, свързани със:    

 

♦ Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС);
♦ Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ);
♦ Системата за електронни форми (еФорми).

 

Съответно, на телефон (+359 2) 949 2459, може да отправяте запитвания относно:

 

♦ Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX);
♦ Единния портал за достъп до електронни административни услуги (https://egov.bg);
♦ Система за електронна автентикация (е-Автентикация);
♦ Средата за електронни плащания (е-Плащане).

 

Информация за безплатен облачен или мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) може да получите на следните адреси: https://my.b-trust.bg  и  https://portal.evrotrust.com.

 

За всички останали въпроси използвайте електронната поща на Помощния контактен център - help@e-gov.bg.