Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TU6
Z7_PPGAHG800H6MA0Q5AOPGIG10I1

Бюджетен и проектен контрол - Държавна агенция "Електронно управление"

Актуална информация за проверка на проектни предложения и технически задания може да намерите в сайта на Министерството на електронното управление.