Система за електронна автентикация

Централните системи за заявяване на електронно административни услуги и информационните системи на:

  • административни органи;
  • лица, осъществяващи публични функции;
  • организациите, предоставящи обществени услуги;

се интегрират с еАвтентикация по стандартизиран защитен протокол от тип „система-система“ в средата на електронното управление, одобрен от Съвета за интеграция на информационните ресурси и утвърден от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Интеграцията на информационни системи е задължителна при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги.

 

Общи условия за системна интеграция на информационни системи на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на електронна идентичност с хоризонталната система за електронна автентикация

 

Заявление за присъединяване към Системата за електронна автентикация на доставчик на електронни административни услуги/доставчик на идентификационни услуги

 

Дневник за предоставяне на отдалечен достъп до Информационите ресурси на ДАЕУ

 

Модел за интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация

 

Описание на услуга за интеграция

 

Актуален адрес на услугата без криптиране