Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TU7
Z7_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0MQ4
Информация за интеграция и използване на информационните системи на ДАЕУ

Общите изисквания към информационните системи и софтуерните компоненти, свързани с:

 

  • Ползваемост и достъпност
  • Институционална идентичност
  • Софтуерна архитектура
  • Дългосрочно съхранение на електронни документи
  • Отворен код, документация и авторски права
  • Информационна сигурност
  • Отчитане на астрономическо време
  • Наименования на домейни

 

са описани в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. За да бъдат успешно изпълнени, е необходимо информационните системи на административните органи да отговарят на тях.

Държавна агенция "Електронно управление" координира и подпомага интеграцията на информационните системи за електронно управление на административните органи с тези на държавите - членки на Европейския съюз с цел създаване на възможност за предоставяне на трансгранични електронни административни услуги.

Интеграцията на системите, които Държавна агенция "Електронно управление" надгражда и поддържа, с информационните системи на администрациите, улесняяват и ускоряват процеса на внедряване на електронното управление.

 

Полезна информация за интеграция със системите на електронното управление:

Търсене ...