Z6_HQ8A1O82K0FT30QE6PE6851H70
Z7_HQ8A1O82K0FT30QE6PE6851HN3

Бюджетен и проектен контрол - Държавна агенция "Електронно управление"

Актуална информация за проверка на проектни предложения и технически задания може да намерите в сайта на Министерството на електронното управление.