Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

 

Заявления за достъп до информация се подават в Деловодство на Държавна агенция "Електронно управление" на ул. "Й. В. Гурко" 6 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.


Лице за контакт:

 

Анжела Захариева, началник на отдел „Административно обслужване"
Тел.: (+359) 2 949 2040,
е-mail: azaharieva@e-gov.bg

 

Заявление за достъп до информация може да направено по електронен път на адрес mail@e-gov.bg

В този случай не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Решенията за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до информация се вземат от главния секретар на ДАЕУ. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

 

Банкова сметка за заплащане на таксите по ЗДОИ:

 

IBAN: BG93 BNBG 9661 3000 1427 01,

BIC кода: BNBGBGSD,

Българска народна банка,

 

Таксата може да бъде платена в каса на ДАЕУ, ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6, етаж 3, стая 317.

Търсене ...