Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TO6
Z7_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU0GJ7

Планове и отчети - Държавна агенция "Електронно управление"

 

 

 

Download Icon
Годишен отчет за изпълнение на мерките по антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2018 г.
Публикувано на 10.09.2019

Download Icon
Отчет за изпълнение на мерките по антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за месец юли, 2018 г.
Публикувано на 10.09.2019

Download Icon
Антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2018 г.
Публикувано на 10.09.2019

Download Icon
Антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2019 г.
Публикувано на 10.09.2019

Download Icon
Информация за постъпили в Инспектората сигнали за корупция през първото полугодие на 2019 г.
Публикувано на 10.09.2019

Download Icon
Отчет за изпълнение на мерките по антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2019 г. (шестмесечен)
Публикувано на 10.09.2019

Download Icon
Годишен отчет за изпълнение на мерките по антикорупционен план на Държавна агенция "Електронно управление" за 2019 г.
Публикувано на 17.01.2020

Download Icon
Антикорупционен план на Държавна агенция "Електронно управление" за 2020 г.
Публикувано на 04.02.2020

Download Icon
Информация за постъпили в Инспектората сигнали за корупция през второто полугодие на 2019 г.
Публикувано на 04.02.2020

Download Icon
Отчет за изпълнение на мерките от антикорупционния план на Държавна агенция "Електронно управление" -2020г. (шестмесечен)
Публикувано на 21.07.2020

Download Icon
Информация за постъпили в Инспектората сигнали за корупция през първото полугодие на 2020 г.
Публикувано на 21.07.2020

Download Icon
Годишен отчет за изпълнение на мерките по Антикорупционен план на Държавна агенция "Електронно управление" за 2020 година
Публикувано на 21.01.2021

Download Icon
Информация за постъпили в инспектората сигнали за корупция през второто полугодие на 2020 година
Публикувано на 21.01.2021

Download Icon
Антикорупционен план на Държавна агенция "Електронно управление" за 2021 година
Публикувано на 02.02.2021

Download Icon
Отчет за изпълнение на мерките от Антикорупционния план на Държавна агенция "Електронно управление" - 2021 г. (шестмесечен)
Публикувано на 12.07.2021

Download Icon
Информация за постъпили в Инспектората сигнали за корупция през първото полугодие на 2021 година
Публикувано на 12.07.2021

Download Icon
Годишен отчет за изпълнение на мерките от антикорупционния план на Държавна агенция "Електронно управление" за 2021 година.
Публикувано на 18.01.2022

Download Icon
Информация за постъпили в инспектората сигнали за корупция през второто полугодие на 2021 година.
Публикувано на 18.01.2022

Download Icon
Антикорупционен план на Държавна агенция "Електронно управление" за 2022 г.
Публикувано на 31.01.2022