Z6_PPGAHG8001DF20QFPH69U30GA1
Z7_PPGAHG8001DF20QFPH69U30GQ1

Архив 2022 - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“ в Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед рег. № ДАЕУ-15400/23.09.2021 г.
Публикувано на 15.10.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инженер КИС“ в сектор „Стара Загора“, отдел „Тунджа“, Териториална дирекция „Тракия“ към Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ДАЕУ-16711/08.10.2021 г
Публикувано на 01.11.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ДАЕУ-18465/10.11.2021 г.
Публикувано на 01.12.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „експерт по мрежова и информационна сигурност, III степен“ в отдел „Оперативно наблюдение киберсигурност“ в дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед рег. № ДАЕУ - 19678/03.12.2021 г.
Публикувано на 21.12.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за 2 (две) щатни бройки за длъжността „експерт по мрежова и информационна сигурност I степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“ в дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ДАЕУ - 19683/03.12.2021 г.
Публикувано на 21.12.2021

Download Icon
Съобщение до допуснатите до участие в конкурс за заемане на 2 щатни бройки за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“ в дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със заповед № ДАЕУ-19683/03.12.2021 г.
Публикувано на 04.01.2022

Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, III степен“ в отдел „Оперативно наблюдение киберсигурност“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Публикувано на 17.01.2022

Download Icon
Съобщение за провеждане на конкурсна процедура за заемане на 2 щатни бройки за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“ в дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със заповед № ДАЕУ-19683/03.12.2021 г.
Публикувано на 19.01.2022

Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за 2 (две) щатни бройки за заемане на длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност, I степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Публикувано на 28.01.2022