Архив 2021 - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Съобщение, относно провеждане на конкурси в дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ на Държавна агенция „Електронно управление“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „инспектор“ в сектор „Контрол – Сердика“, отдел „Регионална поддръжка – Витоша“, Териториална дирекция „Сердика“ към Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ЧР-К-2/29.01.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за 2 (две) щатни бройки за длъжността „инспектор“ в сектор „Контрол-Тракия“, отдел „Марица“, Териториална дирекция „Тракия“ към Главна дирекция “Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ЧР-К-3/29.01.2021 г.
Download Icon
Съобщение относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „старши експерт“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със заповед ЧР-К-41/02.11.2020 г.
Download Icon
Съобщение относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със заповед ЧР-К-43/02.11.2020 г.
Download Icon
Съобщение относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „главен експерт“ в отдел в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със заповед ЧР-К-42/02.11.2020 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, III степен“ в отдел „Киберзащита на споделените ресурси“, Дирекция „Единен системен оператор“, обявен със Заповед № ЧР-К-4/03.02.2021 г.
Download Icon
СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „старши експерт“ в отдел "Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „главен експерт“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността „инспектор“ в сектор „Контрол-Тракия“, отдел „Марица“, Териториална дирекция „Тракия“ към Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“ В
Download Icon
СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „началник на отдел“ „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност, III степен“ в отдел „Киберзащита на споделените ресурси“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „инспектор“ в сектор „Контрол – Сердика“, отдел „Регионална поддръжка – Витоша“, териториална дирекция „Сердика“ към главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“,
Download Icon
Съобщение относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „старши експерт“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със заповед ЧР-К-41/02.11.2020 г.
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност началник на отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност старши експерт в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със заповед ЧР-К-43/02.11.2020 г.
Download Icon
СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на конкурсна процедура за длъжност „главен експерт“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със заповед ЧР-К-42/02.11.2020 г.
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност началник на отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност старши експерт в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултати от проведен конкурс за длъжност „старши експерт“ в дирекция „Електронна идентификация“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „главен експерт“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „старши експерт“ в сектор „Развитие на информационни системи“ в отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за 2 щатни длъжности „Експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-19/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност началник на сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-21/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност началник на сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-20/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-30/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, IV степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед №ЧР-К-29/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, II степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-24/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, III степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-23/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-22/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „системен администратор IV степен“ в отдел „Интранет“, Дирекция „Единен системен оператор“, обявен със Заповед № ЧР-К-43/28.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „младши експерт“ в сектор „Поддръжка на ЕЕСМ – Север“, отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“, дирекция „Единен системен оператор“, с място на работа гр. Враца, обявен със Заповед № ЧР-К-33/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“, обявен със Заповед № ЧР-К-31/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Системен администратор, II степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“, обявен със Заповед № ЧР-К-32/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Системен администратор, IV степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, дирекция „Единен системен оператор“, обявен със заповед № № ЧР-К-35/17.05.2021 г.
Download Icon
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“ в Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ЧР-К-26/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инженер КИС“ в сектор „Сливен“, отдел „Тунджа“, Териториална дирекция „Тракия“ към Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, с място на работа гр. Сливен, обявен със Заповед № ЧР-К-28/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на сектор „Контрол-Сердика“, отдел „Регионална поддръжка – Витоша“, Териториална дирекция „Сердика“, Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ЧР-К-27/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“ в Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ЧР-К-36/20.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инженер КИС“ в сектор „Поддръжка на ЕЕСМ – Юг“, отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“, дирекция „Единен системен оператор“, с място на работа гр. Смолян, обявен със Заповед № ЧР-К-34/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Системен администратор, II степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, II степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, IV степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност началник на сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“;
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност началник на сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“