Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурси - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Международно сътрудничество и протокол“, дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“
Публикувано на 07.09.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“
Публикувано на 20.09.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Публикувано на 07.10.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността „Експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“.
Публикувано на 07.10.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“ в Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед рег. № ДАЕУ-15400/23.09.2021 г.
Публикувано на 15.10.2021