Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурси - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“ в Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед рег. № ДАЕУ-15400/23.09.2021 г.
Публикувано на 15.10.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инженер КИС“ в сектор „Стара Загора“, отдел „Тунджа“, Териториална дирекция „Тракия“ към Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ДАЕУ-16711/08.10.2021 г
Публикувано на 01.11.2021

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ДАЕУ-18465/10.11.2021 г.
Публикувано на 01.12.2021