Електронно машинно гласуване

На 14.06.2021 г. със заповед на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метрология и председателя на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация  бе утвърдена актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс.

 

Целта на актуализираната Методика е да се отразят новите промени в разпоредите на Изборния кодекс, приети от 45-то Народно събрание, касаещи машинното гласуване и да се разработят процедури, които ще се прилагат при последващо удостоверяване на типа техническо устройство за машинно гласуване. 

 

МЕТОДИКА за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Процедура за проверка на валидността и автентичността на документи за оценяване на съответствието на ТУМГ или негова съставна част, издадени от трета независима страна

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Процедура по проверка на изисквания към хардуерната конфигурация на устройствата

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Процедура за проверка и оценка на съответствието по отношение на функционалност, на доставения тип ТУМГ с изискванията от Изборния кодекс и Техническата спецификация към софтуерната реализация

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Проверка на сигурността на ТУМГ