Архив - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
МЕТОДИКА за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на Техническата спецификация по обществена поръчка № 04312-2020-0001
Публикувано на 18.05.2021

Download Icon
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Процедура за проверка на валидността и автентичността на документи за оценяване на съответствието на ТУМГ или негова съставна част, издадени от трета независима страна
Публикувано на 18.05.2021

Download Icon
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Процедура по проверка на изисквания към хардуерната конфигурация на устройствата
Публикувано на 18.05.2021

Download Icon
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Процедура за проверка и оценка на съответствието по отношение на функционалност, на доставения тип ТУМГ с изискванията от Изборния кодекс и Техническата спецификация към софтуерната реализация
Публикувано на 18.05.2021

Download Icon
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Проверка на сигурността на ТУМГ
Публикувано на 18.05.2021

Download Icon
ДОКЛАД за оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на Техническата спецификация по обществена поръчка № 4312-2020-0001
Публикувано на 18.05.2021

Download Icon
РЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване (ТУМГ) с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на Техническата спецификация по обществена поръчка № 04312-2020-0001
Публикувано на 18.05.2021

Download Icon
Доклад за оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на частични местни избори на 27.06.2021г.
Публикувано на 25.06.2021

Download Icon
РЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване (ТУМГ) с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на Техническата спецификация
Публикувано на 25.06.2021