Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7PM4
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL020
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642060

Открито управление - Държавна агенция "Електронно управление"

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

 

Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

 

Въпросник ИКТ относно отчета за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията 

 

Въпросник ЧР относно отчета за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията 

 

Срокът за попълване е 9.00 ч. на 21.02.2022 г. (понеделник).

 

Лица, на които да се изпращат попълнените въпросници са:

 

-    За Въпросник „Човешки ресурси“ - на електронната поща на Явор Ефтимов - дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“ - тел: +359 2 949 2462, email: yeftimov@e-gov.bg.


-    За Въпросник ИКТ - на електронната поща на Явор Ефтимов - дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“ - тел: +359 2 949 2462, email: yeftimov@e-gov.bg

 

При възникнали въпроси се обръщайте към отговорните лица, чиито контакти са предоставени в работен лист „Указания“ на въпросниците.

 

Методически указания за използване и правила за вписване и промяна на обстоятелства в регистъра на информационните ресурси към административните органи са публикувани в секция „Информационни системи“, раздел „Регистри и бази данни“ 

 

Download Icon
ПЛАН ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"
Публикувано на 19.07.2019

Download Icon
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И РЕСУРСИТЕ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (ЕЕСМ) НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2017 Г.
Публикувано на 19.07.2019

Download Icon
ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 1 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.-31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
Публикувано на 19.07.2019

Download Icon
КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – КЪМ УСТОЙЧИВ МОДЕЛ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ 2018-2022 г.
Публикувано на 19.07.2019

Download Icon
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И РЕСУРСИТЕ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (ЕЕСМ) НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2018 Г.
Публикувано на 19.07.2019

Download Icon
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2019
Публикувано на 03.04.2020

Download Icon
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2020
Публикувано на 15.09.2020

Download Icon
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - МАРТ 2021
Публикувано на 05.04.2021

Download Icon
Доклад за дейността на ДАЕУ за 2020
Публикувано на 23.04.2021

Download Icon
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2016-2021 г.
Публикувано на 17.02.2022