Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7164
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNIJ52

Екип - Държавна агенция "Електронно управление"

Kрасимир Симонски - Председател 

 

 

Kрасимир Симонски е инженер по специалност „Изчислителна техника“ от Техническия университет-София и доктор на науките от Българската академия на науките с тема на дисертацията „Протокол за предаване на глас в компютърни мрежи“.  Преподавал е програмиране и компютърни архитектури в Технически университет – София и компютърни мрежи в Американския университет в България (АУБ).

 

От 1991 г. до 2003 г. заема длъжността Директор компютри и комуникации на Американския университет в България (АУБ).  Създател е на първата действаща Cisco мрежова академия през 2000 г. към АУБ както и на други регионални мрежови академии в България, Македония, Косово и Гърция.

 

Ръководил е редица проекти за ИКТ-обучение в Американския университет и към Програмата на ООН за развитие (ПРООН, 2006-2008 г.), включително по проекта iGovernment, в рамките на който са обучени в базови компютърни умения над 65 хиляди държавни служители, за което проектът е избран за Проект на годината в България, номиниран и попада в първите три като Проект на годината на Stockholm Challenge Award in 2008. В периода 2004-2007 г. ръководи проекта „Телецентрове“ на ПРООН. По проекта са изградени 120 телецентъра в цялата страна.

 

От 2007 г. е ръководител и координатор на българските екипи по проекти на Европейската комисия, сред които са тези за развитие на националните програми за развитие на широколентов интернет достъп в Европа и GEANT2, GN3 - най-големият проект по Седма рамкова програма за изграждане на научно изследователска инфраструктура в Европа.

 

От септември 2007 г. до октомври 2009 г. е заместник-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения с ресор „Информационни технологии“.

 

От 2009 г. до 2013 е в бизнеса като оперативен и технически директор.  Работи и като консултант на свободна практика по редица международни проекти в областта на информационните  и комуникационните технологии, онлайн технологиите, електронното образование и разпространението на широколентовия интернет достъп в страни от Балканите и в Централна и Източна Европа..

 

От април 2012 г. разработва и ръководи националния проект за развитие на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение в България с бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС).

 

От началото на 2013 г. е изпълнителен директор на ИА ЕСМИС до назначаването му през 2016 г. за заместник-председател на новосъздадената Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Автобиография Красимир Симонски

 

Curriculum Vitae Krassimir Simonski

 

Концепция за развитие на електронното управленив

 

 

Атанас Мазнев - Заместник-председател 

Атанас Мазнев - заместник председател

 

Атанас Мазнев  завършва ВА „Г.С. Раковски” гр. София, специалност „KЩ, оперативно-тактическа и Автоматизирано управление на войските” както и инженерна специалност:  „Поддръжка и експлоатация на ЕИМ”.  

 

Специализира в сферата на информационните и комуникационните технологии, управление на комуникационно-информационни проекти свързани с управлението на страната и въоръжените сили. Утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление.

 

В периода от 2000 до 2018 г. последователно е заемал длъжности като началник на отдел в Министерство на отбраната „Координиране и планиране”, „Взаимодействие с национални системи” и „Комплексна автоматизирана система” в Щаба на отбраната към МО.

 

От 2018 г. до настоящия момент заема поста на заместник главен директор на главна дирекция „Контрол и административно наказателна дейност и експлоатация“ в Държавна агенция „Електронно управление“.

 

През същия период е ръководител на Проект „Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС), Главен конструктор на Военновременната автоматизирана система за управление на ДАЕУ (ВАСУ ЕУ) и Секретар на Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси (ЕСИИР) в ДАЕУ.

 

В периода 2010-2018 г. със заповед на министъра на отбраната е назначен за председател на главните конструктори на комплексна автоматизирана система /КАС/. Секретар е на междуведомствения съвет по КАС в МО в изпълнение на ПМС 36 от 2001 г.

 

Атанас Мазнев притежава и редица допълнителни квалификации в областта на сигурността и защита на класифицираната информация. Притежава умения в областта на ръководството на програмни и технически колективи за проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация, публична администрация, мениджмънт и развитие на човешките ресурси.

 

С Решение на Министерски съвет от 22.07.2021 г. е назначен като заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Автобиография Атанас Мазнев

 

 

Валери Борисов - Заместник-председател 

 

Валери Борисов

Валери Борисов  завършва ВМЕИ “Ленин” в София, специализира в сферата на информационните технологии, управление на комплексни проекти и на човешките ресурси.

Утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление. На два пъти заема поста заместник-министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – от ноември 2014 г. до януари 2017 г. и преди това от октомври 2011 г. до май 2013 г. До избирането му за заместник-министър ръководи дирекция „Електронно управление“ в МТИТС.

В периода септември 2013 г. до януари 2014 г. е съветник на кмета в Столична община. Търговски директор в „Advanced Business Technologies“ в периода 2008 - 2010 г. В продължение на тринайсет години – от 1995 г. до 2008 г. работи в IBM Bulgaria Ltd., където завежда отдел „Държавен и здравен сектор“. В периода от август 2012 г. до юли 2013 г. е последователно

Председател на Съвета на директорите и Заместник-председател на Съвета на директорите в „Информационно обслужване“ АД.

От януари 2015 г. отново се завръща в дружеството на позицията заместник-председател на Съвета на директорите, която заема до април 2021 г. От април 2021 г. е избран за председател на Съвета на директорите.

С Решение на Министерски съвет от 22.07.2021 г. е назначен като заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

Автобиография Валери Борисов