Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CR6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S83
Специализирана администрация

Специализираната администрация подпомага председателя на Държавна агенция "Електронно управление" при осъществяването на неговите функции и правомощия.

 

Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 6 дирекции:

Търсене ...