Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV72J3
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQ1D5

Годишни отчети на дирекциите - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Отчет за дейността на Дирекция „Единен системен интегратор“ (ЕСИ) за периода 01.01.2021 г. -31.12.2021 г.
Публикувано на 05.01.2022

Download Icon
Отчет за дейността на Дирекция „Единен системен оператор“ (ЕСО) за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.
Публикувано на 11.01.2022

Download Icon
Отчет за дейността на Дирекция "Стратегии и политики за е-управление" за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.
Публикувано на 11.01.2022

Download Icon
Отчет за дейността на Дирекция "Електронна идентификация" за периода 01.01.2021-31.12.2021
Публикувано на 11.01.2022

Download Icon
Отчет за дейността на Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г.
Публикувано на 18.01.2022