Z6_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403C62
Z7_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403C54

Документи - Държавна агенция "Електронно управление"

Конвенция за правата на хората с увреждания

 

Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

 

Приложения:

 

Изисквания на ЕN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ критерии за успех WCAG 2.1, ниво А и АА (Приложение 1)

 

Проверки за оценка на достъпността на интернет страници (Приложение 2)

 

Инструменти за тестване (Приложение 3)

 

Подход за определяне на извадки от уеб страници и проверка на извадки (Приложение 6)

 

Процедура за разглеждане на доклад с предварителна оценка на степента, до която спазването на изискванията за достъпност води до прекомерна тежест (Приложение 7)

 

Контролен лист за проверка на предварителна оценка за прекомерна тежест (Приложение 8)

 

Образец на декларация за достъпност (Приложение 9)

 

Образец на декларация за достъпност (Приложение 9).doc

 

Препоръки към потребителските интерфейси (Приложение 10)

 

Списък на организации на и за хора с увреждания (Приложение 11)

 

Контролен лист за проверка (Метод: Задълбочено наблюдение), образец (Приложение 12)

 

Отчетен доклад за извършена проверка (Метод: Задълбочено наблюдение), образец (Приложение 13)

 

Контролен лист за проверка на мобилно приложение, образец (Приложение 14)


Отчетен доклад за извършена проверка на достъпността на мобилно приложение, образец (Приложение 15)

 

Доклад zа наблюдението на достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, извършено през първия период на наблюдение в р българия -.docx

 

Доклад за наблюдението на достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, извършено през първия период на наблюдение в р българия - .pdf

 

Report on the monitoring of the accessibility of websites and mobile applications of public sector bodies carried out during the first monitoring period in the Republic of Bulgaria

 

Aдаптирани документи, които отговарят на изискванията на стандарта

 

Report on the monitoring of the accessibility of websites and mobile applications of public sector bodies carried out during the first monitoring period in the Republic of Bulgaria - .docx

 

Report on the monitoring of the accessibility of websites and mobile applications of public sector bodies carried out during the first monitoring period in the Republic of Bulgaria - .pdf