Документи - Държавна агенция "Електронно управление"

Конвенция за правата на хората с увреждания

 

Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

 

Приложения:

 

Изисквания на ЕN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ критерии за успех WCAG 2.1, ниво А и АА (Приложение 1)

 

Проверки за оценка на достъпността на интернет страници (Приложение 2)

 

Инструменти за тестване (Приложение 3)

 

Подход за определяне на извадки от уеб страници и проверка на извадки (Приложение 6)

 

Процедура за разглеждане на доклад с предварителна оценка на степента, до която спазването на изискванията за достъпност води до прекомерна тежест (Приложение 7)

 

Контролен лист за проверка на предварителна оценка за прекомерна тежест (Приложение 8)

 

Образец на декларация за достъпност (Приложение 9)

 

Образец на декларация за достъпност (Приложение 9).doc

 

Препоръки към потребителските интерфейси (Приложение 10)

 

Списък на организации на и за хора с увреждания (Приложение 11)

 

Контролен лист за проверка (Метод: Задълбочено наблюдение), образец (Приложение 12)

 

Отчетен доклад за извършена проверка (Метод: Задълбочено наблюдение), образец (Приложение 13)

 

Контролен лист за проверка на мобилно приложение, образец (Приложение 14)


Отчетен доклад за извършена проверка на достъпността на мобилно приложение, образец (Приложение 15)