Z6_PPGAHG800H4730QN3AEJVS3T84
Z7_PPGAHG800H4730QN3AEJVS3TO5

Мониторинг - Държавна агенция "Електронно управление"

Резултати от измервания и оценки на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2021 г.

Публикувани са резултатите от измерването за зрялост на отворените данни през 2021 г.

 

Резултатите от измерването за зрялост на отворените данни в ЕС през 2021 г. бяха публикувани на Европейския портал за данни на 9 декември 2021 г. Това е годишен преглед на състоянието на отворените данни в цяла Европа (на държавите членки на ЕС и държавите от ЕИП/ЕАСТ и асоциирани държави).

Годишно в измерването се оценяват четири измерения: Политика, Въздействие, Качество, Портал. Общоевропейското ниво на зрялост се подобри от средно 78% (2020 г.) до 81% (2021 г.) през 2021 г. Като разликите между групите стават все по-малки, а самите държави напредват все повече и по-бързо в четирите измерения.

Следните фактори се разглеждат като решаващи за подобрението на индикаторите и напредъка по държави през 2021 г.:

В резултат на това държавите са разделени на четири клъстера (начинаещи, последователи, бързо напредващи, определящи тенденции).

 

Франция е номер едно в европейската класация вече седем години подред. Ирландия, Испания, Полша, Естония и Украйна също са сред водещите нации в Европа.

 

 

България през 2021 г. е с показатели малко под средните за ЕС (България 78%, ЕС 81%), които са сходни с показателите от 2020 г. (България 78%, ЕС 78%), но през настоящата година страната преминава от групата на бързо напредващите в групата на последователите. В резултат на това ще са необходими допълнителни усилия, които да бъдат насочени към подобряване на конкретни параметри в четирите направления, като най-големи ще бъдат усилията по отношение на повишаване на качеството на данните и метаданните, за да може България да попадне в групата на напредналите страни.

 

Резултатите за оценката на зрялост на отворените данни през 2021 г. са достъпни на следния линк:

https://data.europa.eu/en/dashboard/2021.

 

Докладът зрелостта на отворените данни за 2021 г. е публикуван на следния линк: https://data.europa.eu/sites/default/files/landscaping_insight_report_n7_2021.pdf.