Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0Q53
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS681K40

Класации - Държавна агенция "Електронно управление"

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity)

Измерването акцентира основно върху въздействието на отворените данни и качеството на самите данни. Резултатите показват състоянието на отворените данни в Европа в четири аспекта: Политики за отворени данни; Въздействие на отворените данни; Портали за отворени данни и Качество на отворените данни. Те са публикувани по държави и по години:

 

https://data.europa.eu/en/dashboard/2016

https://data.europa.eu/en/dashboard/2017

https://data.europa.eu/en/dashboard/2018

https://data.europa.eu/en/dashboard/2019

https://data.europa.eu/en/dashboard/2020

https://data.europa.eu/en/dashboard/2021

 

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (Digital Economy & Society Index)

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) е съставен индекс, който обобщава съответните показатели за европейската цифрова ефективност и проследява развитието на държавите членки на ЕС в областта на цифровата конкурентоспособност. Той изследва цифровите показатели по страни, като ги сравнява и измерва по ключови показатели като свързаност, цифровизация на бизнеса, цифровизация на обществени услуги, използването на интернет и пр. Индикаторът за измерване на отворените данни по държави е част от петия основен индикатор - цифрови обществени услуги (Digital Public Services) и показва до каква държавите разполагат с въведена политика за отворени данни, включително транспонирането на ревизираната директива за ИОС), очакваното политическо, социално и икономическо въздействие на "Отворени данни" и характеристиките (функционалност, наличност и използване) на национален портал за данни. Източникът на информацията по показателя е Европейския портал за данни. Резултатите за България са публикувани тук: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/bulgaria.

 

Барометър за отворени данни (Open Data Barometer)

Барометърът за отворени данни има за цел да разкрие въздействието на инициативата за отворени данни по целия свят. Той анализира глобалните тенденции, и предоставя сравнителни данни за страните и регионите, чрез задълбочена методика като комбинира данните в даден контекст, техническите оценки и вторичните показатели, за да изследва готовността за отварянето на данните, внедряването и въздействието им. Базира се на три под-индекса – готовност, внедряване и ефект.

Барометърът се застъпва идеята, че ефективните инициативи за отворени данни изискват участието на правителството, гражданското общество и частния сектор. Инициативите за отворени данни могат да имат голям периметър на ефект, поради това изборът на политика за отворени данни може да повлияе върху постигнатите резултати.

Последните актуални данни са от 2016 г., а резултатите за България са на https://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=BGR.

 

Глобален индекс за отворени данни (Global Open Data Index)

Всяка година държавите създават и публикуват все повече и повече данни. Глобалният индекс за отворени данни проследява дали данните са били публикувани по начин, който е достъпен за гражданите, медиите и гражданското общество. Всяка година Общността за отворени данни (Open Data Community) и Фондация за отворено знание (Open Knowledge Foundation) правят годишна класация на страните, която се ревизира от партньорска мрежа и от местни експерти на отворени данни. Глобалният индекс за отворени данни измерва и подрежда добрите практики за отворени данни по целия свят и представя тази информация по лесен за разбиране и използване начин. Индексът включва анализ на десет ключови набори от данни за всяка държава: изборни резултати (национални); търговски регистър; национална карта; държавни разходи; държавен бюджет; законодателство; данни от националната статистическа служба; национална база данни за пощенски код/ZIP; разписания на обществения транспорт; данни за замърсяване на околната среда.

Последните актуални данни са от 2015-2016 г., а резултатите за България са на https://index.okfn.org/place/bg/.