Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0QL2
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS681G26

Доклади - Държавна агенция "Електронно управление"

Изготвени са следните доклади по темата за отворени данни:

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2021 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2021 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2020 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2020 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2019 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2019 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2018 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2018 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2017 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2017 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2016 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2016 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2015 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2015 г. (EN)

 

 

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2021 (Digital Economy & Society Index DESI)
Данни за цифрови обществени услуги за 2021 г.(EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2021 г. (EN) (BG)

 

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2020 (Digital Economy & Society Index DESI)
Данни за цифрови обществени услуги за 2020 г.(EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2020 г. (EN) (BG)

 

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2019 (Digital Economy & Society Index DESI)
Данни за цифрови обществени услуги за 2019 г.(EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2019 г. (EN) (BG)

 

Данни за цифрови обществени услуги за 2018 г. (EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2018 г. (EN) (BG)

 

Данни за цифрови обществени услуги за 2017 г. (EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2017 г. (EN) (BG)

 

Доклад за напредъка по изпълнението на Решение № 435 на Министерския съвет от 2020 г. (BG

Протокол № 13 от заседанието на МС на 23.03.2022 г. за приемане на Доклад за напредъка по изпълнението на РМС № 435 от 2020 г. (BG).

 

Доклад за напредъка по изпълнението на Решение № 436 на Министерския съвет от 2017 г. (BG)

РМС № 543 от 16.09.2019 г. за приемане на Доклад за напредъка по изпълнението на РМС № 436 от 2017 г. (BG).

 

Доклад за напредъка по изпълнението на Решение № 214 на Министерския съвет от 2016 г. (BG)

Протокол № 43 от заседанието на МС на 19.10.2016 г. с Проект на РМС за приемане на Доклад за напредъка по изпълнението на РМС № 214 от 2016 г. (BG)

 

Доклад за напредъка по изпълнението на Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г. (BG)

Протокол № 28 от заседанието на МС на 15.06.2015 г. с Проект на РМС за приемане на Доклада за напредъка по изпълнението на РМС № 103 от 2015 г. (BG)

 

Допълнителна информация:
https://data.europa.eu/en/impact-studies/studies
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-bulgaria
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-digital-public-services
https://wayback.archive-it.org/12090/20190706020841/https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services-scoreboard

https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators
https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart={%22indicator%22:%22desi_dps_opendata%22,%22breakdown-group%22:%22total%22,%22unit-measure%22:%22od_score%22,%22time-period%22:%222021%22}
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5481