Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2T03
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS681G20

Портал за отворени данни - Държавна агенция "Електронно управление"

 

Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни.

 

Публикуването на информацията от обществения сектор в отворен машинночетим формат се извършва на Портала за отворени данни (https://data.egov.bg/) и е задължение за организациите от обществения сектор съгласно Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета  от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор, изменяща Директива 2013/37/ЕС от 26 юни 2013 г.