Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I20L0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I20J1

Електрическа част - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
1002-01-000-R02 - Обяснителна записка
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-001-R02 - Еднолинейна схема-A3
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-002-R02 - Ситуация топографска карта-А3
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-003-R02 - Ситуация КВС-1-620-3600
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-003-R02 - Ситуация КВС-2-620-2550
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-003-R02 - Ситуация КВС-3-620-3000
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-004-R02 - Полагане в земен изкоп земеделска-А3
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-005-R02 - Полагане в земен изкоп успоредно път-А3
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-006-R02 - Кабел под път-A3
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-007-R02 - Полагане по мост - пасарелка-A2
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-008-R02 - Полагане в земен изкоп горска територия-А3
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-009-R02 - Пресичане с газопровод-А3
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-010-R02 - Преминаване под АМ Тракия-1
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-010-R02 - Преминаване под АМ Тракия-2
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
1002-01-011-R02 - Реперно колче-A3
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
Приложения 1
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
Приложения 2
Публикувано на 02.06.2021

Download Icon
Приложения 3
Публикувано на 02.06.2021