Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2035
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I20B1

План за безопастност и здраве - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
1002-02-000-R02 - Обяснителна записка
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
1002-02-001-R01 - Ситуация топографска карта-А3
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Приложение 1
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Приложение 2
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Приложение 3
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Приложение 4
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Приложение 5
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Приложение 6
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Приложение 7
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Приложение 8 - Примерен план-график за изпълнение на СМР
Публикувано на 13.08.2020