Z6_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2QS7
Z7_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2QI6

ВОБД - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
01-1002-05.01-01-R01 - Обяснителна записка
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
01-1002-05.1-001-R01 - Ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
01-1002-05.1-002-R01 - Ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
01-1002-05.1-003-R01 - Ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
01-1002-05.1-004-R01 - Обзорна ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
02-1002-05.02-01-R01 - Обяснителна записка
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
02-1002-05.2-001-R01 - Ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
02-1002-05.2-002-R01 - Ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
02-1002-05.2-003-R01 - Ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
02-1002-05.2-004-R01 - Ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
02-1002-05.2-005-R01 - Обзорна ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
03-1002-05.03-01-R01 - Обяснителна записка
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
03-1002-05.3-001-R01 - Ситуация
Публикувано на 09.06.2021

Download Icon
03-1002-05.3-002-R01 - Обзорна ситуация
Публикувано на 09.06.2021