Z6_HQ8A1O82KGTKC0Q937CTTI09V3
Z7_HQ8A1O82KGTKC0Q937CTTI0PG0

Планирана профилактика - Държавна агенция "Електронно управление"

Уважаеми потребители,
 

Информираме Ви, че за времето от 9:30ч. на 18.12.2020 г. (събота) до 12:00 ч. на 18.12.2020 г. (събота), ще се извърши планирана техническа профилактика на комуникационно оборудване и изчислителни ресурси в Центрове за данни на Държавния хибриден частен облак.

В тази връзка е възможно да има смущения в работата на следните системи:

Система за еПлащане
Среда за междурегистров обмен RegiX
Система за сигурно електронно връчване 
Система за еАвтентикация
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН)
Облачна инфраструктура община (Столична община, Габрово, Бургас, Радомир)
Корпоративна еПощи
Единна информационна система за медицинска експертиза Справка от ТЕЛК/НЕЛК през RegiX
RegUX
Регистър на информационните ресурси
EIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация
Портал за отворени данни
Достъп до обществена информация
Портал за разработчици и хранилище за изходен код GitLab 
Единен портал за достъп до електронни административни услуги, 
официални интернет страници на агенция Митници, на ДАЕУ, община Видин, община Петрич, община Баните
Портал за обществени консултации 
Прототип на система за електронни форми
Единна система за туристическа информация - ЕСТИ
Ресурси на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 
Единна точки за контакт
Портал за работа в държавната администрация
Национален каталог за пространствени данни INSPIRE
Единно звено за контакт
Портал и регистър за обществени поръчки
Бюджетен контрол
LogSentinel

 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.