Z6_PPGAHG8009QB60QNUT1BNA3VU4
Z7_PPGAHG8009QB60QNUT1BNAJDF4
Z7_PPGAHG8009QB60QNUT1BNA3V13

Дни на отворените данни - Държавна агенция "Електронно управление"

Обществото става все по-мрежово и дигитализирано, по-бързо от всякога и все повече разчита на информация и данни и на знанията и услугите, извлечени от тях.


Използването на данни има огромен икономически и обществен потенциал и не случайно много анализатори и учени наричат данните „новия петрол“, „новия Клондайк“ и пр. Човешката дейност, промишлените процеси и научните изследвания водят до събиране и обработване на данни в безпрецедентен мащаб. Използването им може да създаде условия за разработване на нови продукти и услуги, основаващи се на модерни технологии, да повиши ефективността на производството и да спомогне за справяне с обществените предизвикателства. Високите нива на развитие в областта на технологиите за данни и услуги биха могли да донесат значителни икономически ползи в различни сфери - от безопасност на храните и ефективно използване на ресурсите, до въпроси свързани с климата, енергетиката и интелигентни транспортни системи. Така например, в областта на здравеопазването данните допринасят за осигуряване на по-добро здравно обслужване, за подобряване на персонализираното лечение и за подпомагане на лечението на редки или хронични заболявания.


За да може да се реализира този огромен потенциал, е нужен достъп до повече данни. Отворените данни са двигател на иновациите и опора за доверие и прозрачност. Въпреки че традиционно отворените данни се предоставят предимно от организации от обществения сектор, може да се предположи, че индустриите ще станат значими доставчици на отворени данни в бъдеще. Бързият растеж на прилагането на усъвършенствана обработка на данни и обмен на данни в индустриалния сектор ще насърчи нови стратегии и бизнес модели за отваряне на по-рано затворени или все още неоткрити данни. Споделянето на данните трябва да се основава на доверие, а повторното им използване да е лесно и при стандартизирани условия. Чрез споделяне, повторно използване и обединяване машинно генерираните данни се превръщат в източник за създаване на стойност, иновации и разнообразие на бизнес модели.

 

Европа търси стратегически подходи да отключи този потенциал все повече. България също. Затова, Държавна агенция „Електронно управление“, в края на годината, реши да посвети няколко дни на темата за данни и отворени данни, в които да се опита да разкаже повече за отворените данни, за тяхното използване, зрелост, въздействие и добавена стойност. Защо имаме нужда от отворени данни? С какво данните може да са от полза за обществото? Как  „данните“ се превръщат в „информация“, а тя в „знание“. Какво прави данните „отворени“? Кои показатели са от значение, когато говорим за отворени данни? Как да се насърчи споделянето на данни в услуга на обществото? Как предприятията, администрациите, академичните среди и гражданите могат да използват повторно данни от обществения сектор? 

Тези и много други въпроси ще поставим във фокуса на онлайн календар от събития и информация, които ще представим в дните от 13 до 19 декември 2021 г . Последвайте нашата фейсбук страница, за да проследите темата и подготвените събития.