Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HS4
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420I3

Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

Aug 3, 2019