Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QPGS1
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QPG16

Приложни системи - Държавна агенция "Електронно управление"

Услуга e-learning

 

Състояние на услугата: Налична

Услугата се предлага чрез услуга Виртуален център за данни и е налична в Каталога с услуги в Порталите за самообслужване под формата на шаблон (темплейт).

За реализацията на услугата се използва продукта Moodle. Moodle е изключително популярна Learning Management System, базирана на отворен код. Локализирана на над 100 езика и поддържа използването на стандарти като Sharable Content Object Reference Model (SCORM). Има модулен дизайн и библиотека от над 1000 плъгина и разширения както и много добре документирано API. Moodle позволява лесна адаптация към изискванията на организациите. Системата предоставя персонализирани изгледи за обучаеми и инструктори с курсове, задачи, форуми wiki страници и групови календари.
Механизъм на провизиране: Наемателят самостоятелно избира от Каталога с услуги  шаблона на Moodle и заявява създаване на виртуална машина от него. След като виртуалната машина е създадена, Наемателят самостоятелно извършва първоначалните настройки според неговите нужди. Администрирането на приложението за времето на неговото използване се извършва от Наемателя.

 

Услуга Управление на съдържание (CMS)

 

Състояние на услугата: Налична

Услугата се предлага чрез услуга Виртуален център за данни и е налична в Каталога с услуги в Порталите за самообслужване под формата на шаблон (темплейт).

За реализацията на услугата  се използва продукта WordPress. Тази CMS платформа позволява потребителите да създават статични и динамични страници използвайки „каквото виждаш това получаваш“ (WYSIWYG) редактор. Това осигурява съвместимост с различни уеб браузъри, бързина на действие или мобилен изглед. Платформа предоставя голяма гъвкавост комбинирана с публичен лиценз GPL v2.

Основните функции на платформата са:
•    Дизайн подлежащ на промяна;
•    Search Engine Optimization ;
•    Responsive Mobile сайтове;
•    Висока производителност;
•    Високо ниво на сигурност;
•    Възможност за управление на медия.

 

Механизъм на провизиране: Наемателят самостоятелно избира от Каталога с услуги  шаблона на Word Press и заявява създаване на виртуална машина от него. След като виртуалната машина е създадена, Наемателят самостоятелно извършва първоначалните настройки според неговите нужди. Администрирането на приложението за времето на неговото използване се извършва от Наемателя.


Услуга Helpdesk (Ticketting)


Състояние на услугата: Налична

Услугата се предлага чрез услуга Виртуален център за данни и е налична в Каталога с услуги в Порталите за самообслужване под формата на шаблон (темплейт).

За реализацията на услугата се използва продукта Otobo. Това е  инструмент, който предоставя на Организацията ефективно да управлява процесите свързани с поддръжката на продукти или услуги, предоставяни от нея. Системата позволява гъвкава настройка на правила, опашки, известявания и всяка една друга част от процеса по поддържка и обработка на заявки. Това позволява всяка една организация да настрои Otobo имплементацията по нейните изисквания, като дори е възможно да се имплементира ITIL базиран ITSM процес, който да покрива администрирането и обработката на инциденти.

Механизъм на провизиране: Наемателят самостоятелно избира от Каталога с услуги  шаблона на Otobo и заявява създаване на виртуална машина от него. След като виртуалната машина е създадена, Наемателят самостоятелно извършва първоначалните настройки според неговите нужди. Администрирането на приложението за времето на неговото използване се извършва от Наемателя.


Услуга WEB базирани семинари


Състояние на услугата: Налична с ограничения

Услугата е реализирана чрез облачния продукт Cisco WebEx Meeting Center (CWMC). Към настоящият момент създаденият тенат на URL https://egov-bg.webex.com е осигурен с ограничен брой лицензи. Предлагането на тази услуга и респективно нейното разширение, чрез осигуряване с допълнителни лицензи зависи от проявен интерес от потенциални потребители. 

Следва да се отбележи, че създаването на „Стая за семинар“ може да се извършва само от лицензирани потребител. В срещата (семинара), обаче могат да се включат до 200 участници, за които не е нужен лиценз. Предвид на това при добра организация от страна на Наемателя с един акаунт могат да се организират пълноценни сесии.

Уеб базираните семинари позволяват провеждане на срещи, обучения, лекции, семинари, конференции и други, изцяло онлайн чрез технологии за предаване на глас по IP и за мултимедийни комуникации. Основна характеристика на един уеб базиран семинар са неговите интерактивни елементи – опция за споделяне на екран, инструменти за комуникация като чат, аудио, видео, вдигане на ръка, споделяне на живо (стрийминг) в социални медии, сайтове за видео споделяне и т.н., както и възможността да се дава, получава и обсъжда информация. 

При уеб базираните семинари има един човек (т.нар хост), който  води събитието и има възможността да решава на кой участник да се даде право да говори и кога:
•    Възможност да определи друг участник като „презентатор“;
•    Възможност да определи друг участник като „важен“ или „хост“;
•    Добавяне или премахване на участници;
•    Mute/Unmute на аудио/видео за всички или отделна група участници;
•    Възможност за записване на семинара;
•    Възможност за ограничаване на достъпа до семинара;
•    Възможност за създаване на анкета по време на семинара;
•    Възможност за стартиране на чат сесия с всички или отделни хора;

 

Услуга WEB електронна поща (e-mail)


Състояние на услугата: Налична

Документи за заявяване на услугата "Web електронна поща"

 

Описание на услуга „WEB електронна поща“

Споразумение за предоставяне на облачна услуга “web електронна поща”

Форма за заявяване на услуга „WEB електронна поща“

 

Услугата „WEB електронна поща“ е публична услуга, достъпна в Интернет. Осигурява всички функции, характерни за този вид услуги.

Поддържа SMTP, IMAP, POP3 и услуги за WEB поща. Включва функции като антивирусни и антиспам опции за интеграция, възможности за използване през мобилни устройства и поддръжка на Exchange ActiveSync.  Компонентите на услугата са инсталирани в центъра за данни на електронното управление.  Услугата „WEB електронна поща“  се предоставя безвъзмездно.

Услугата работи в многопотребителски режим (multi-tenant), което логически и по сигурен начин разделя различните ползватели и им дава пълна автономност при нейното използване.  Отделните администрации имат изключителни права над собствена част от услугата и възможност сами да администрират и управляват пощенските акаунти на служителите си. 

Администрирането на услугата (добавяне, блокиране или премахване на пощенски акаунт на служител) се извършва лесно през удобен WEB интерфейс . Служителите могат да използват пощенския си акаунт през публично достъпен WEB интерфейс, през MS Outlook или друг пощенски клиент.

Услугата може да се използва, както в под-домейн на домейн egov.bg , така и в съществуващ публичен интернет домейн – регистриран на името на администрацията. 

 

 

Услуга Instant Messaging (IM)


Състояние на услугата: Налична с ограничения

Услугата е реализирана чрез продукти на Cisco, като нейната инфраструктура изцяло е инсталирана в център за данни на електронното управление. Към настоящият момент тя е осигурена с ограничен брой лицензи. Предлагането на тази услуга и респективно нейното разширение, чрез осигуряване с допълнителни лицензи зависи от проявен интерес от потенциални потребители. 

Следва да се отбележи, че за пълноценното и лесно използване на услугата е свързано с управлението на потребителите на Наемателя.

Предвид на това интегрирането и с активна директория на Наемателя е препоръчително. Поддържа многопотребителски (multitenant) режим.
Instant Messaging (IM) е обобщено название на системи за предаване на съобщения в реално време с осигуряване на възможност за проследяване в реално време на текущото състояние на потребителите – достъпен, отсъства, зает, в разговор, в конферентен разговор, в режим „не ме безпокойте“ и други. Приложенията за IM предоставя възможност за персонален и/или групов чат, споделяне на екран, аудио и видео разговори, трансфер на файлове, аудио и видео срещи с възможност на споделяне на съдържание и други. Клиентското приложение за съобщения в реално време се поддържа на следните платформи:


•    Windows работни станции;
•    MAC работни станции;
•    iPhone и iPad;
•    Android телефони и таблети

Част от ползите на системата са:


•    Съвместна работа между потребителите в реално време;
•    Незабавна комуникация между потребителите;
•    Лесна употреба, достъп от всяка точка на света с интернет връзка;
•    Мобилност на потребителите;
•    История на изпратени и получени съобщения.