Регионален форум по киберсигурност за Европа и ОНД, 27-28.02.2020 г.

Държавна агенция „Електронно управление“ съвмесно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще бъде домакин на четвъртото издание на Регионалния форум по киберсигурност за Европа и ОНД – събитие, чийто организатор е Международният съюз по далекосъобщения (МСД). В периода 27–28 февруари 2020 г., престижното събитие, което ще се проведе в София, ще събере представители на политикоопределящите органи, законодателните институции, регулаторите, доставчиците на услуги, академичните среди, гражданското общество и кибер-експерти от всички страни в Европа и ОНД.

 

Двудневният форум ще предостави платформа за засилване на регионалното сътрудничество, споделяне на информация и дискусии в сферата на киберсигурността със специален фокус върху националните стратегии за киберсигурност, националните CERT центрове, справяне с предизвикателството за сигурност в 5G, положителни и отрицателни въздействия на изкуствения интелект върху киберсигурността, защита на данните и други. 

 

Предишните три успешни издания на форума през 2008 г., 2012 г. и 2016 г. са проведени отново в София.  

 

Участието в събитието е със задължителна онлайн регистрация, която се потвърждава от националните контактни лица за МСД. Материалите от проведения форум ще бъдат публикувани на официалния му сайт.

 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2020/CSF/SofiaBG.aspx