Образование и кариерно развитие в Киберсигурността

На 14 октомври, четвъртък, от 14.00 ч. ще се проведе онлайн дискусия на тема:Образование и кариерно развитие в Киберсигурността. В срещата ще вземат участие преподаватели от три български университета, предлагащи магистърски програми в областта на киберсигурността: доц. д-р. Боян Жеков зам.-декан на факултет „Информационни науки“(ФИН) към Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ); доц. д-р. Павлинка Радойска , Висше училище по телекомуникации и пощи, гл. ас. д-р. Недко Тагарев, катедра „Национална и регионална сигурност“ (УНСС) и Мирослав Стефанов, експерт по киберсигурност в ДАЕУ.


Една от най-търсените специалности през последните няколко години е „Киберсигурност“. Необходимостта от добре подготвени специалисти в тази сфера доведе до висок интерес от страна на кандидат-студентите към специалността.
Кой иска да учи специалност „Киберсигурност“? Какво трябва да знаете, ако изберете да учите тази специалност? Дали в България, висшето образование в киберсигурността има добре подготвени програми и преподаватели по специалността, какво се преподава и какви са тенденциите, предизвикателствата и реалностите?

Онлайн дискусията може да проследите тук