Z6_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642G21
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3013

ДАЕУ с разяснения за облачния и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на е-услуги

С предоставената възможност гражданите да заявяват електронни административни услуги чрез Единния портал, администриран от ДАЕУ – www.egov.bg, като използват облачен или мобилен квалифициран електронен подпис и подписват заявленията си безплатно в рамките на един месец, обръщаме внимание на следното:

 

По отношение на облачен КЕП, издаван от „Борика” АД:

 

За целта е необходимо да посетите офисите на дружеството. Ако вече притежавате КЕП, издаден от „Борика” АД, то можете да заявите онлайн издаване на облачен КЕП. Повече информация можете да намерите на интернетстраницата на Борика, както и на телефон 0700 199 10 или *9910 (за мобилни оператори). 

 

За мобилен КЕП, издаван от „Евротръст технолъджис" АД:

 

Заявяването се осъществява онлайн. Необходимо е да се свали мобилното приложение на компанията и да се премине през процес на видео идентификация. За повече информация: вижте видеото с Инструкции за регистрация Евротръст - ОББ  или на телефон +359 2 448 58 58.

 

Чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги - www.egov.bg, се предоставя възможност за:

 

♦ заявяване на административна услуга;

♦ получаване на информация за видовете електронни услуги, активни към настоящия момент в Портала и за процедурата, през която

♦ преминава процесът по заявяване;

♦ достъп до образците на необходимите документи;

♦ връчване на заявлението за услугата чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от ДАЕУ - edelivery.egov.bg;

♦ заплащане по електронен път на дължимите такси за административната услуга чрез „Средата за електронни плащания“- pay.egov.bg.

 

В  Единнния портал, можете да намерите и заявите активните към момента електронни административни услуги