Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7I44
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0K0
Z7_HQ8A1O82KOJP60QU8AGNBT0GS5

Бюджетен контрол - Държавна агенция "Електронно управление"

В изпълнение на Закона за електронното управление Министерството на електронното управление осъществява контрол по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии.

 

Задължителни разпореждания за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес

 

Задължителните разпореждания са издадени на основание разпоредбата на чл. 7и и във връзка с чл. 7г, чл. 7ж, ал. 1 и чл. 7е, ал. 1, т. 3 от ЗЕУ.

 

Образец на контролни въпроси за проверка на тригодишните бюджетни прогнози или проектобюджета и актуализираните бюджетни прогнози

 

Образец на контролни въпроси за проверка на утвърден бюджет, промени или отчети

 

 

Информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии

 

Имейл за контакт и допълнителна информация: budgetenkontrol@e-gov.bg